Strona główna / Polimery do posadzek cienkowarstwowych

Polimery do posadzek cienkowarstwowych

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na środek do modyfikacji posadzek cienkowarstwowych PCC (Polimer Cement Concret) Podstawowym produktem stosowanym do modyfikacji zaprawy cementowej jest lateks SYNTHOMER 29Y41 produkowany przez reprezentowaną przez nas w Polsce, Niemiecką Firmę SYNTHOMER GmbH.


Materiały posadzkowe modyfikowane w/w lateksem mają zastosowanie w następujących obiektach:

 • Zakłady Przemysłu Spożywczego
 • Hale magazynowe
 • Stacje Benzynowe
 • Garaże
 • Parkingi
 • Warsztaty
 • Inne obiekty przemysłowe

Z reguły grubość posadzek modyfikowanych w/w lateksem nie przekracza 15 - 20 mm i stosuje się je jako ostatnią, górną warstwę w całym systemie posadzkowym. Wyżej wymieniony system szczególnie dobrze nadaje się do uzupełniania i renowacji starych posadzek gdzie po odpowiednim sfrezowaniu górnej - uszkodzonej powierzchni, nakłada się stosując warstwę szczepną, nową cienkowarstwową posadzkę posiadającą następujące właściwości:

 • Duża elastyczność posadzki
 • Brak pylenia się powierzchni
 • Brak spękań
 • Odporność na uderzenia, zużycie i ścieranie
 • Minimalna kurczliwość posadzki - ograniczona konieczność robienia dylatacji
 • Odporność na działanie wody, benzyny, oleju napędowego, płynu hamulcowego oraz soli przeciwoblodzeniowej
 • Oszczędność kruszywa, piasku i cementu ( grubość warstwy - tylko 15 - 20 mm )

Prawidłowo wykonana posadzka przemysłowa z użyciem SYNTHOMERU 29Y41 powinna posiadać następujące parametry wytrzymałościowe:

 • Moduł sprężystości - 17.000 N/mm 2
 • Wytrzymałość na rozwarstwienie - 2,5 - 3,5 N/mm 2
 • Wytrzymałość na zginanie - > 13 N/mm 2
 • Wytrzymałość na nacisk - > 65 N/mm 2
 • Kurczliwość - <0.3 mm/m
 • Wodochłonność ( po 14 dniach w wodzie ) - < 4%
 • Ubytek materiału przy ścieraniu ( na mokro wg Amslera )
  • 1.49 pierwsze ścieranie
  • 0.95 drugie ścieranie

Jeżeli chodzi o zużycie środka SYNTHOMER 29Y41, to przy prawidłowo przygotowanej masie posadzkowej wynosi ono 2 kg na 1m 2 posadzki przy grubości posadzki 15 mm. Dodatkowym atutem naszej propozycji jest fakt, że proponujemy Państwu sam lateks a nie cały system ( lateks + komponenty suche ). W związku z powyższym, stosując ogólnie dostępne komponenty suche tzn. cement, piasek i inne kruszywa, koszty zrobionej posadzki nie wzrastają nadmiernie. Jednocześnie informujemy, że posiadamy certyfikat PZH na SYNTHOMER 29Y41 jak również odpowiednie badania użytkowe i wytrzymałościowe potwierdzone przez Niemieckie placówki badawcze zajmujące się badaniami materiałów budowlanych.

Jeżeli chodzi o koszty zakupu lateksu SYNTHOMER 29Y41 jak również receptury dotyczące warstwy szczepnej i warstwy właściwej posadzki prosimy o kontakt z naszą Firmą. Posiadamy również inne interesujące dyspersyjne półprodukty i receptury do zastosowania w produkcji środków chemii budowlanej.

TEL
0048 42 652 51 45
FAX
0048 42 652 23 45